Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 22-12-2015 ΜΕΧΡΙ 30-04-2016 (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1668/2015) - ΓΟΥΛΑ ΘΩΜΑΪΣ
Ημ/νια: 16/06/2016 08:48:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΞΙΩΚ8-ΓΔΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη