Θέμα: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (273/2015 ΑΠΟΦ. Δ.Σ.) - ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 15/06/2016 13:39:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω20ΝΩΚ8-77Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη