Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1/3/16 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.- Δ.ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:''ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ''
Ημ/νια: 15/06/2016 12:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞΘΩΚ8-ΖΝΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη