Θέμα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ- ΜΑΪΟΣ 2016
Ημ/νια: 09/06/2016 11:11:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΡΒΩΚ8-ΧΨ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη