Θέμα: ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΩΘΕΝ ΔΗΜΟΤ.ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ) (ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΕΝΗ 2) - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ημ/νια: 07/06/2016 12:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠΒΩΚ8-ΦΦΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη