Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 20/05/2016 13:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΔ7ΩΚ8-ΝΓ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη