Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΑΪΟΥ 2016 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΤΩΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ "ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΛΑΤΣΗ" (ΕΠΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΘΗΒΩΝ) - ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νια: 20/05/2016 11:49:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3Ρ7ΩΚ8-Ψ6Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη