Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΕΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 20/05/2016 10:26:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΚ9ΩΚ8-ΡΟΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη