Θέμα: ΧΡΕΗ - ΕΡΓΟ - (5η ΕΝΤΟΛΗ) - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 19/05/2016 11:05:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Η9ΧΩΚ8-ΣΘΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη