Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ημ/νια: 19/05/2016 11:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6Λ1ΩΚ8-ΕΝ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη