Θέμα: ΑΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/05/2016 08:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ω1ΚΩΚ8-16Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη