Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 16/05/2016 14:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΖΚΩΚ8-Δ4Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη