Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2016 07:40:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ9ΒΩΚ8-ΧΨ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη