Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ , ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΤΩΝ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2016 07:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω58ΝΩΚ8-ΓΑ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη