Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1875/2015) - ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. - ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2016 13:30:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖΜΩΚ8-ΞΨ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη