Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2016 09:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΞΩΚ8-Φ0Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη