Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΓΕΥΜΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΑΤΟΜΩΝ )
Ημ/νια: 12/04/2016 14:18:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖ61ΩΚ8-ΡΞΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη