Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΓΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2016 13:07:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4ΦΕΩΚ8-9ΔΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη