Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ημ/νια: 07/04/2016 10:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΜ1ΩΚ8-ΔΜΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη