Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΔΕΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 07/04/2016 10:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΨΡΩΚ8-ΜΝΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη