Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 06/04/2016 13:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε16ΩΚ8-ΦΡ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη