Θέμα: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (273/2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.Δ.Σ.) - ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 06/04/2016 13:07:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΟΤΩΚ8-7ΣΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη