Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΧΗΜ-ΒΙΟ-ΞΑΝ. ΕΠΕ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:40:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6221ΩΚ8-7ΦΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη