Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 16/20 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 05/04/2016 13:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΨΦΩΚ8-ΩΦ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη