Θέμα: ΧΡΕΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ (CER TOUR)- (4η ΔΟΣΗ & τελική)
Ημ/νια: 05/04/2016 10:38:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΡΗΩΚ8-ΔΥΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη