Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΕΡΓΟ - (3η ΕΝΤΟΛΗ) - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 05/04/2016 09:42:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΣΩΩΚ8-ΤΨ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη