Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 05/04/2016 08:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖΞΩΚ8-Π22

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη