Θέμα: ΧΡΕΗ - (ΝΕΣΤΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ) - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΠΙΛΗΜΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-Μ. ΕΥΜΟΙΡΟ - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Ημ/νια: 01/04/2016 12:36:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω931ΩΚ8-ΕΝΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη