Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ 24'' ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 31/03/2016 13:10:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ξ3ΓΩΚ8-Χ1Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη