Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (Δ.Ε.Α ΝΕΣΤΟΣ -ΡΟΔΟΠΗ) - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 30/03/2016 12:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ8ΣΩΚ8-Ρ7Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη