Θέμα: Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΕΤΩΝ 2011, 2012, 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΣΤΟΥ 5 - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 30/03/2016 12:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Θ08ΩΚ8-Λ8Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη