Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07/01/2016 ΕΩΣ 06/02/2016 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ημ/νια: 30/03/2016 12:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΡ6ΩΚ8-ΘΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη