Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ (263/2016 ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ) - ΡΟΥΣΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια: 30/03/2016 11:21:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΑΥΩΚ8-5Ι6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη