Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/2/16 ΕΩΣ 29/2/16 (ΤΕΙ) - ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 30/03/2016 10:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΙΩΩΚ8-Γ4Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη