Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 30/03/2016 09:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΦΟΩΚ8-ΡΑΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη