Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΙΔΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 29/03/2016 12:51:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΜΞΩΚ8-Ξ96

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη