Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΑΣΗΞΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 29/03/2016 11:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΜΩΩΚ8-ΝΔΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη