Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - ΠΗΓΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 29/03/2016 10:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ7ΝΩΚ8-ΗΨΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη