Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 - ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 29/03/2016 09:53:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9Γ5ΩΚ8-Τ17

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη