Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (1-1 - 31-12-16 ) ΟΧΤΑΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΛΗΜΑΝ ΜΟΥΡΑΤ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 29/03/2016 08:38:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΔΜΩΚ8-ΖΗΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη