Θέμα: ΧΡΕΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΞ ΧΡΗΣΗΣ 2015 - ΣΟΛ Α.Ε.
Ημ/νια: 29/03/2016 08:41:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78Ζ1ΩΚ8-Ο3Κ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη