Θέμα: Συμπλήρωση της με αριθμό 252/5542/16-02-2016 απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης με θέμα: «Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980».
Ημ/νια: 18/03/2016 14:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ρ6ΗΩΚ8-57Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη