Θέμα: Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου του καταστήματος 52 στη Δημοτική Αγορά
Ημ/νια: 17/03/2016 14:59:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙΖΒΩΚ8-23Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη