Θέμα: Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη του ισόγειου γραφείου στο κέντρο χονδρεμπορίου
Ημ/νια: 17/03/2016 14:24:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ν46ΩΚ8-7ΞΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη