Θέμα: ΧΡΕΗ - (ΝΕΣΤΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 - ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Ημ/νια: 16/03/2016 13:49:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω71ΕΩΚ8-ΦΒΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη