Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΜΟΝΙΜΟΙ)
Ημ/νια: 16/03/2016 12:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 79ΗΔΩΚ8-5ΛΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη