Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΟΧΤΑΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 16/03/2016 11:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΩΡΠΩΚ8-Τ4Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη