Θέμα: ΧΡΕΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ''ΔΗΜΟΣΝΕΤ''
Ημ/νια: 29/02/2016 13:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΟ0ΩΚ8-ΡΥ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη