Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 29/02/2016 13:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΡΞΩΚ8-ΠΩ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη