Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 29/02/2016 13:19:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΗΓΩΚ8-ΩΛΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη